Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny w Polsce dotyczy dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Jakie są obowiązkiJakie są obowiązki rodziców związane z pójściem ich dzieci do szkoły? Należy do nich konieczność zapisania dziecka do szkoły, umożliwienie regularnego uczestnictwa w zajęciach, ale także stworzenie odpowiednich warunków do nauki w domu. Oto kilka ważnych informacji, o czym jeszcze …

Czytaj dalej

Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa

W publicznych szkołach podstawowych obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że dana szkoła musi przyjąć każde dziecko mieszkające w jej obwodzie, tj. na określonym obszarze (w przypadku małych miast obwodem szkolnym może być całe miasto lub nawet kilka miast, w dużych miastach obwód wyznacza kilka ulic). Na wniosek rodziców dziecko może być przyjęte do szkoły innej niż …

Czytaj dalej